Eeskirjad

§1 Předběžná ustanovení

§ 1 Eelmenetlus § 2 Mõisted §3 Kontakt kauplusega §4 Üldteave §5 Müügilepingu täitmine §6 Lepingust taganemise õigus § 7 Kaebused ja garantii §8 Isikuandmed e-Poes § 9 Lõppsätted